Spring naar inhoud

Adviezen

De Participatieraad Wmo Hilvarenbeek is een samenwerkend adviesorgaan van diverse lokale organisaties en burgers op het gebied van de Wet maatschappelijke ondersteuning in de gemeente Hilvarenbeek.

De organisaties en burgers die deelnemen in de Participatieraad Wmo Hilvarenbeek, zowel via de digitale Denktank en/of de vaste kerngroep, brengen gezamenlijk gevraagd- en ongevraagd advies uit naar het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Hilvarenbeek over alle vraagstukken die betrekking hebben op de Wet maatschappelijke ondersteuning.

Deskundigheid.

De brede samenstelling van de Participatieraad Wmo Hilvarenbeek beschikt over een grote deskundigheid en ervaring inzake de vele vraagstukken. Daarnaast raadpleegt de Participatieraad Wmo Hilvarenbeek regelmatig externe deskundige die de leden informeert over diverse aspecten m.b.t. voorliggende vraagstukken en/of maatschappelijke ontwikkelingen.

Mocht u, uw deskundigheid en ervaring willen inzetten voor de gemeenschap in de gemeente Hilvarenbeek, neem dan contact op met het secretariaat Participatieraad Hilvarenbeek.

Onze adviezen.

De door de Participatieraad Wmo Hilvarenbeek uitgebrachte adviezen, gevraagd en ongevraagd, zijn openbaar en kunt u inzien, afdrukken en eventueel downloaden naar uw eigen computer.

Wij streven ernaar om de uitgebrachte adviezen zo spoedig mogelijk online te zetten, zodat zij voor u inzichtelijk zijn. Mocht u vragen hebben over een advies, neem dan contact op met onze secretaris, mevrouw Marie-José Oerlemans.

Een goed advies, samen kijken naar de mogelijkheden.