Spring naar inhoud

Brief aan College en Raad

De Participatieraad Hilvarenbeek richt deze brief aan het college van burgemeester en wethouders en aan de gemeenteraad. Aanleiding is de bijzondere situatie die is ontstaan door het Covid-19 virus.

De preventiemaatregelen ter voorkoming van de verspreiding van Covid-19 hebben grote gevolgen voor bedrijven en werkgelegenheid en daarmee ook voor burgers in onze gemeente. De landelijke overheid heeft diverse maatregelen getroffen om op korte termijn bedrijfsleven en flex- en zelfstandig werkenden te ondersteunen om hen tegemoet te komen in de grootste acute financiële nood. Als participatieraad spreken we onze waardering uit voor deze maatregelen gericht op het streven naar een behoud van werk en naar een minimum van inkomenszekerheid voor burgers. Onze..... lees hier verder.

vergroot tekst