Spring naar inhoud

Participeren

Participeren is een synoniem voor deelnemen én meedoen. Binnen de Stichting Participatieraad Hilvarenbeek wil het vooral zeggen dat u uw kennis en ervaring deelt met anderen en dat uw kennis, ervaring en inbreng wordt gebruikt in de adviezen die de Participatieraad Hilvarenbeek - gevraagd en ongevraagd - afgeeft aan het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Hilvarenbeek.
Praat mee en heb invloed op de lokale invulling op de decentralisaties.

Participeren is een synoniem voor deelnemen en meedoen. Binnen de Participatieraad Hilvarenbeek wil het vooral zeggen dat u uw kennis en ervaring deelt met anderen en dat uw kennis en ervaring wordt gebruikt in de adviezen die worden gegeven aan het college van Burgemeester en Wethouders.

Deel uw kennis en ervaring.

De gedachten achter de Wet maatschappelijke ondersteuning en de sociale transities gaat er in de kern over het meedoen in de samenleving van iedereen in de maatschappij. Het raakt daarmee alle facetten in de (lokale) samenleving in ieders leven én in elke levensfase. Kortom, de Wmo en de sociale transities raken iedereen.

Maar de Wet maatschappelijke ondersteuning en de sociale transities zijn meer, het geeft burgers en organisaties een directe mogelijkheid om mee te denken, mee te praten en te adviseren over het beleid binnen het Sociaal Domein van de gemeente Hilvarenbeek. In het onderstaand filmpje geven Pieter Winsemius en Wouter Bos hun kijk op invloed van de burger.

Luisteren naar de burgers.... volgens Pieter Winsemius &Wouter Bos.

Maakt u Hilvarenbeek tot uw Hilvarenbeek?

De wereld verandert en Hilvarenbeek veranderd mee, maar heeft u wel voldoende invloed op al deze veranderingen. Natuurlijk kunt u ervoor kiezen om slechts 1x per 4 jaar een keuze te maken in de gemeenteraad verkiezingen maar u kunt ook vanaf de zijlijn een stap naar het midden maken en echt trachten invloed uit te oefenen in het tot stand komen van een maatschappelijk Hilvarenbeek. Dit kunt u doen door uw ervaring, kennis, inzicht en ideeën te delen binnen de Participatieraad Hilvarenbeek om zo continue invloed uit te oefenen op het leven in Hilvarenbeek voor een ieder aantrekkelijker te maken, zodat meedoen voor een ieder een vanzelfsprekendheid wordt.

Mogelijk wilt u alleen op enkele terreinen meedoen om het doel van de Participatieraad Hilvarenbeek te bereiken, ook dat is mogelijk.

Heeft u interesse om te participeren in de Participatieraad Hilvarenbeek, neem dan geheel vrijblijvend contact op met het secretariaat.