Spring naar inhoud

Organisatie

Participatie betekent actieve deelname. Het is afgeleid van de Latijnse woorden pars (deel) en cipere (nemen). Waar over participatie wordt gesproken is bijna altijd sprake (geweest) van uitsluiting. Vandaar dat participatie vaak betrekking heeft op groepen die in één of andere zin een achterstandspositie innemen, zoals vrouwen en verschillende minderheden. Het begrip participatie heeft daarom vaak ook een relatie met het begrip emancipatie. Voor degene die over participatie spreekt is het vaak niet voldoende dat mensen formeel vrij zijn om wel of niet ergens aan deel te nemen: als een bepaalde groep in de praktijk nauwelijks deelneemt aan iets belangrijks, dan is dat een teken dat er iets niet in orde is. Participatie is daarom vaak streven naar een ideaal plaatje van de samenleving, waarin iedereen kan meedoen. In de betekenis van maatschappelijke participatie wordt vooral de aandacht gevestigd op een bepaalde groep, bijvoorbeeld mensen met een functiebeperking (gehandicapten), ouderen of inwoners met een migratie achtergrond. Er wordt dan gekeken naar wijzen waarop deze groep mensen uit de bevolking deelneemt aan de samenleving en waar niet en welke ondersteuning er eventueel nodig is om deelname te bevorderen. Vanuit die gedachte is participatie een zeer breed begrip, daardoor dient een organisatie als de Participatieraad  Hilvarenbeek een brede maatschappelijke vertegenwoordiging te hebben binnen de eigen organisatie.

De Participatieraad Hilvarenbeek bestaat uit vertegenwoordigers van én cliënten(doelgroepen)organisaties welke actief zijn in de gemeente Hilvarenbeek. Al deze organisaties hebben op één of andere manier raakvelden met één of meerdere maatschappelijke velden. Om op al deze maatschappelijke velden een inhoudelijk advies te kunnen geven streeft de Stichting Participatieraad Hilvarenbeek naar een zo breed mogelijke samenstelling vanuit de lokale samenleving. We denken dan aan: mensen met een extra uitdaging, mantelzorgers, ouderen, inwoners met een migratie achtergrond, uitkeringsgerechtigden, ondernemers, vrijwilligersorganisaties, belangenorganisaties, sporters en andere betrokken burgers.

Kortom, wij vinden het belangrijk dat georganiseerde en ongeorganiseerde burgers.

De Participatieraad Hilvarenbeek gaat uit van een organisch groeimodel waardoor op elk moment burgers, ondernemers en vertegenwoordigers van belangenorganisaties kunnen instappen in de Participatieraad Hilvarenbeek.

De leden van de Participatieraad Hilvarenbeek onderkennen dat er sprake kan zijn van een spanningsveld tussen een zo breed mogelijke samenstelling in de Participatieraad enerzijds en de slagvaardigheid van de Participatieraad
anderzijds. Daarom wordt elk jaar de samenstelling en werkbaarheid geëvalueerd.

 

Niemand van ons is net zo slim als wij allen samen

vergroot tekst