Spring naar inhoud

Functies

De aanleiding voor het instellen van één participatieraad was en is vanuit onze visie op participatie. In deze visie behartigt de participatieraad de belangen van alle inwoners van de gemeente Hilvarenbeek, niet de belangen van één specifieke doelgroepen. Iedereen moet (kunnen) meedoen, ongeacht een eventuele beperking, afkomst, leeftijd of het inkomen. Thema’s waar de Participatieraad in haar functie als onafhankelijk adviseur van de gemeente Hilvarenbeek op focust zijn werk en inkomen, jeugdhulp, zorg, welzijn, wonen en leefbaarheid.

Sterke verbinding

De Participatieraad Hilvarenbeek wil een sterke verbinding met alle inwoners in de gemeente Hilvarenbeek tot stand brengen om zo de juiste informatie uit de samenleving op te halen. De komende tijd zet de Participatieraad daar sterk op in, waarvoor zij onder andere sociale en nieuwe media wil benutten.

De Participatieraad Hilvarenbeek geeft invulling aan de volgende functies in de gemeente Hilvarenbeek:

  • De Participatieraad Hilvarenbeek is een kritische reflectie op het door de gemeente te ontwikkelen beleid in het Sociaal Domein.
  • De Participatieraad Hilvarenbeek is in dit kader een belangrijk adviesorgaan en informatiebron voor de gemeente.
  • De Participatieraad Hilvarenbeek signaleert leemten en knelpunten in het beleid en uitvoering (reactieve beleidsvorming).
  • De Participatieraad Hilvarenbeek draagt ideeën aan (proactieve beleidsvorming).
  • De Participatieraad Hilvarenbeek volgt de uitvoering van het gemeentelijk beleid in het sociaal domein. (monitoring).
  • De Participatieraad Hilvarenbeek adviseert over eventuele gewenste bijstellingen van dit beleid.
  • De gemeente Hilvarenbeek is de eerste verantwoordelijke in het voorlichten, informeren en begeleiden van haar burgers inzake het sociaal beleid.
  • De aangesloten organisaties van de Participatieraad Hilvarenbeek geven voorlichting over het sociaal domein aan hun achterban.
  • De aangesloten organisaties van de Participatieraad Hilvarenbeek zijn het eerste aanspreekpunt als belangenbehartiger voor inwoners.
  • De Participatieraad Hilvarenbeek is voor organisaties het aanspreekpunt inzake beleidsadviezen in het sociaal domein.

samen komen is een begin; samen blijven is vooruitgang; samenwerken is succesvol...

vergroot tekst