Spring naar inhoud

Kerngroep

De kerngroep zijn alle vertegenwoordigers van organisaties en burgers (onafhankelijke leden*) welke een vaste zitting hebben in de Participatieraad Hilvarenbeek. Deze leden vormen samen met het dagelijks bestuur het hoogste besluitvormingsorgaan binnen de stichting. De leden van de 'kerngroep' zijn allen ingeschreven als bestuurslid bij de Kamer van Koophandel.

Diversiteit kerngroep:

Diversiteit is van levensbelang, in bedrijven maar zeker ook in organisaties als de Participatieraad Wmo Hilvarenbeek. De Participatieraad Hilvarenbeek streeft naar maximale diversiteit maar is nog niet op volle sterkte, hebt u persoonlijk of uw organisatie interesse om ons te versterken, neem dan contact op met het secretariaat; secretariaat@participatieraadhilvarenbeek.nl.

Het belang van diversiteit wordt hieronder verwoord door dhr. Jeroen Smit, onderzoeksjournalist "De Prooi".

* onafhankelijke leden zijn burgers die op basis van hun deskundigheid een bijdrage leveren in de Participatieraad zonder steun en/of ruggespraak van verenigingen en/of maatschappelijke organisaties.

Leden van het 'kerngroep' (incl. dagelijks bestuur):

 • Leon Bertens (onafhankelijk voorzitter)
 • Marie-José Oerlemans (onafhankelijk secretaris)
 • Frank Kraak, onafhankelijk lid met deskundigheid algemeen (penningmeester).
 • Rob van Buuren, onafhankelijk lid met deskundigheid volkshuisvesting.
 • Maureen Heeren, Quiet Hilvarenbeek (communicatie).
 • Wilma Paulissen-van Strijdhoven, KBO Diessen (lid dagelijks bestuur).
 • Sjef van Kasteren, FNV lokaal.
 • Piet Kuijpers, KBO Hilvarenbeek / Biest-Houtakker.
 • Michèle de Vries, Stichting Platform Gehandicaptenbeleid Hilvarenbeek - Diessen / Stichting Huurders Leystromen. ( lid dagelijks bestuur).
 • Nicole van Rijsbergen, onafhankelijk lid met deskundigheid onderwijs en jeugdbeleid.
 • Roland Kleiman, onafhankelijk lid met deskundigheid begeleid wonen.

Het secretariaat van de Participatieraad Hilvarenbeek wordt ondersteund door Els Snijders (notulist: Accuro services te Oisterwijk), zij maakt geen deel uit van de Participatieraad Hilvarenbeek.

Weten staat leren in de weg: het is de vijand van leren. En zéker weten helemaal: dat heeft iets doms.

vergroot tekst