Spring naar inhoud

Digitaal meedenken

Nederland vergrijst. Het is steeds lastiger om geschikt talent te vinden en te binden aan je organisatie. Daarbij stellen vrijwilligers net als in het dagelijkse praktijk steeds meer eisen aan de organisatie waarvoor zij actief willen zijn. Een flexibele werkstijl is voor professionals en vrijwilligers dan ook een van de voorwaarde om zich in te zetten.

Het nieuwe werken vraagt ook veranderingen in vrijwilligerswerk.

Vrijwilligers veranderen. Ze zoeken zingeving in hun vrijwilligerswerk, en willen een goede balans tussen hun werk, vrijwilligerswerk en hun privéleven. Vrijwilligers willen hun talenten kunnen inzetten, zoeken zingeving in hun (vrijwilligers)werk en willen hun (vrijwilligers)werk zo zelfstandig mogelijk doen en doen daarbij een beroep op hun eigen verantwoordelijkheid. Voor Stichting Participatieraad Hilvarenbeek is het dan ook een logisch om  aan te sluiten op de manier waarop de samenleving met elkaar communiceert. Immers als je gewend bent om je zaken digitaal te regelen via je PC of Ipad, verwacht je een vergelijkbaar aanbod in de wereld van je vrijwilligerswerk.

Wat voor jonge mensen geldt, gaat ook op voor oudere generaties. Er is sprake van een nieuwe mentaliteit in onze samenleving. Mensen zoeken meer dan ooit naar zinvolle en flexibele werkomgevingen waaraan zij zich kunnen verbinden. Daarbij spelen interessante en maatschappelijke relevante projecten en flexibiliteit een belangrijke rol. Als Stichting Participatieraad Hilvarenbeek willen wij slimmer omgaan met mobiliteit en de mogelijkheden dan wel beperkingen in de tijd die de 'nieuwe' vrijwilliger kan besteden aan voor hem maatschappelijk interessante projecten.

De nieuwe vrijwilliger.

De vrijwilliger wil steeds meer zelf de verantwoordelijkheid om zijn/haar vrijwilligerswerk in te richten, maar daarbij wel actief blijven binnen een team van vrijwilligers. In een wereld waar informatie razendsnel veroudert, is het voor ons het uitwisselen, delen en toepassen van kennis voor een kennisorganisatie als de Participatieraad Wmo Hilvarenbeek van levensbelang. Voor elke kennisorganisatie geldt dat hoe makkelijker en beter men samenwerken, hoe effectiever we zijn. De digitalisering van de vraagstukken en de mogelijkheid om virtueel 24/7 samen te werken zijn daarbij naar onze mening essentieel. Doordat vrijwilligers van diverse lokale organisaties en betrokken burgers 24/7 kunnen beschikken over informatie, contact met elkaar kunnen hebben en digitaal kennis en ervaring met elkaar kunnen delen, zorgt dat vraagstukken binnen het sociale domein lokale verankering en draagvlak krijgen.

Doordat elke vrijwilliger digitaal kan meedenken over vraagstukken op het moment dat het hem/haar uitkomt, maakt dat we flexibel en sneller kunnen werken, minder hoeven te vergaderen, en dat een ieder op een zinvolle manier zijn kennis, ervaring en steentje kan bijdragen aan een goed lokaal sociaal beleid. Een vaste kerngroep van de Participatieraad neemt alle opmerkingen, ideeën, visie's mee en vertaald dat naar een gedragen advies richting het college van Burgemeester en Wethouders.

Als vrijwilligers zelf de plek bepalen vanwaar zij hun kennis en ervaring inzetten voor de inwoners van de gemeente Hilvarenbeek en op welk tijdstip zij dat doen kan ervoor zorgen dat er een afstand ontstaat tussen de stichting en de vrijwilligers. Immers traditionele vergaderingen behoren voor een groot deel tot het verleden. Dit is natuurlijk een voordeel omdat u het op deze wijze volledig kunt inpassen in uw levensritme.

Maar naast de praktische kant van het digitaal kennis en ervaring delen vinden wij het belangrijk om ook in levende lijve met elkaar in contact te blijven. Wij gaan dit doen door zogenaamde 'netwerkbijeenkomsten', welke minimaal eenmaal per jaar worden georganiseerd met het doel om elkaar te ontmoeten buiten de digitale wereld, om elkaar een hand te geven, om te netwerken met alle betrokkenpartijen.

Buiten de digitale samenwerking kunnen participanten aanschuiven bij de reguliere vergaderingen (elke 3e maandagavond van de maand) om daar zijn kennis en ervaring in te brengen, dit kan zijn voor één onderwerp of voor een langere tijd.

Stichting Participatieraad Wmo Hilvarenbeek is ook actief op Facebook en Twitter, volg ons en blijf automatisch op de hoogte, van ons nieuws, adviezen, column en andere berichten.

Wilt u uw kennis en ervaring inzetten voor de lokale gemeenschap, schroom dan niet om u aan te melden.

vergroot tekst