Spring naar inhoud

Participatiemodel

De stichting Participatieraad Hilvarenbeek bestaat uit vertegenwoordigers van lokale belangen- en vrijwilligersorganisaties (georganiseerd) en niet-georganiseerde burgers. Daarbij is een verdeling gemaakt tussen primaire cliëntgroepen met als taak belangenbehartiging van kwetsbare burgers en secundaire cliëntgroepen, groepen die direct in contact staan met kwetsbare burgers en daarmee een belangrijke signalerende functie hebben.

Primaire cliëntengroepen:

Belangenorganisaties van ouderen, lichamelijk gehandicapten, verstandelijk gehandicapten, GGZ-cliënten, dak- en thuislozen, jeugdzorg, mantelzorg ondersteuning, allochtonen, chronisch zieken, verslaafden, cliëntenraden zorginstellingen, belangenorganen, huurdersbelangenverenigingen, sportraad, cliëntenraad Wwb, enz.

Secundaire cliëntengroepen:

Georganiseerde organisaties zoals: Rode Kruis, Zonnebloem, Voedselbank, Vrouwenorganisaties, Kerkelijke organisaties, Vluchtelingenwerk, etc.

Niet-georganiseerd:

Niet-georganiseerde burgers kunnen op basis van (ervarings)deskundigheid zitting hebben in de Participatieraad Hilvarenbeek. Voorwaarden is dat deze burgers geen (bestuurs)lid van één van de organisaties die al zitting hebben in de Participatieraad Hilvarenbeek. Dit om de diversiteit te vergroten.

Belangrijke kenmerken, Participatieraad Hilvarenbeek...

  • ...kan alleen bestaan uit afgevaardigden van lokale belangen- en vrijwilligersorganisaties die de primaire en/of secundaire klantengroepen vertegenwoordigen en (ervarings)deskundige burgers.
  • ...lokale organisaties hebben maximaal één zetel in de kerngroep van de Participatieraad Hilvarenbeek.
  • ...de voorzitter, vicevoorzitter/secretaris en penningmeester zijn onafhankelijk. (niet verbonden aan een lokale organisatie).
  • ...verzorgt een eigen digitale achterbanraadpleging bij de primaire en secundaire organisaties.
  • ...vormt het centrale aanspreekpunt voor niet-georganiseerde burgers, welke mee willen praten over het beleid Sociaal Domein van de gemeente Hilvarenbeek.
  • ...leden van de deelnemende organisaties hebben invloed op beleid Sociaal Domein via hun eigen organisatie.
  • ...kan (tijdelijke)werkgroepen opzetten rond één bepaald thema.

(tijdelijke) werkgroepen kunnen bestaan uit:

  • één of meerdere leden vanuit de kerngroep.
  • aangevuld met thema deskundige uit vrijwilligersorganisaties of niet-georganiseerde burgers.
  • aangevuld met ingehuurde thema deskundige.

 

We gaan uit van vertrouwen in onze relatie als we zaken oppakken.

vergroot tekst