Spring naar inhoud

Sociaal en Inclusief

Sociaal en inclusief Wmo beleid.

Wij staan voor en streven naar een samenleving waarin iedereen meedoet en niemand wordt buitengesloten, daar is een sociaal en inclusief beleid voor nodig. Dat wil dus zeggen dat iedereen: mensen met en zonder uiteenlopende beperkingen moeten kunnen meedoen in de samenleving. Landelijke overheden (Den Haag), de provincie en de lokale overheden (gemeenten) maken het beleid. Helaas is het daarbij niet altijd vanzelfsprekend dat zij dit beleid zo maken dat het sociaal en inclusief is. De leden van de participatieraad Wmo Hilvarenbeek beoordelen en adviseren hoe de gemeente Hilvarenbeek haar beleid zo sociaal en inclusief mogelijk kan maken. Het feit dat de leden vanuit eigen ervaring en directe ervaringen vanuit hun achterban kunnen praten zorgt voor een brede kijk. Immers mensen die uit eigen ervaring kijken weten waar het om draait in de samenleving.

Wet maatschappelijke ondersteuning, wat wil dat zeggen?
Waarom en Inclusiefbeleid?

Inclusief beleid richt zich op iedereen: mensen met en zonder uiteenlopende beperkingen. Algemeen beleid sluit onbedoeld mensen uit. Algemeen beleid zorgt dat er nadien veel aanpassingen moeten plaatsvinden, dit is duur en omslachtig. Een voorbeeld. Een paar weken na de opening van het nieuwe zwembad blijkt dat het bad geen tillift heeft. Mensen met fysieke beperkingen kunnen het zwembad niet in. Ook zijn geen pictogrammen aangebracht die mensen met verstandelijke beperkingen makkelijk door de ruimte leiden. Verschillende mensen kunnen vanaf de opening geen gebruik maken van het zwembad. Een extra plan en extra tijd is nodig en er is veel extra geld nodig. Dat is jammer, want waarom zou je apart maatregelen (achteraf) treffen als je het vooraf in een keer goed kunt doen?

Wat is er nodig voor een inclusief beleid?

Het bestuur van de gemeente Hilvarenbeek is verantwoordelijk voor al haar inwoners van alle kernen. zij bedenken plannen en voeren die uit, bijvoorbeeld over wonen, werken, welzijn, sport en recreatie. Op deze  manier maken zij beleid dat direct van invloed is op het leven van mensen met en zonder beperkingen. Zoals als al eerder vermeld is het niet vanzelfsprekend dat de beleidsmakers weten wat mensen met beperkingen nodig  hebben om zelfstandig te kunnen wonen, recreëren of werken. Zeer belangrijk om te komen tot een sociaal en inclusief beleid is een omslag in denken. De Participatieraad Wmo Hilvarenbeek helpt door haar adviezen om het 'anders denken' te stimuleren, niet alleen bij de overheden, maar ook bij de (aangesloten) lokale organisaties. Kortom, elkaar versterken.

Participatieraad Wmo Hilvarenbeek 2.0

De Participatieraad Wmo Hilvarenbeek is sinds 'de tekentafel in 2005' in ontwikkeling. Ontwikkelingen die er zorg voordragen dat de inwoners van de gemeente Hilvarenbeek nog eenvoudiger kunnen meedenken,  participeren in de vraagstukken van de Wet maatschappelijke ondersteuning. Om enkele vernieuwingen te noemen:

  • Door uw kennis en ervaring in te brengen beïnvloed u het Wmo beleid. Dat kan vanaf nu eenvoudig digitaal via deze website maar ook via bijv. Facebook.
  • Jongeren geen mening! jongeren hebben het druk en misschien geen zin in vergaderen, maar ook zij kunnen hun mening geven bijvoorbeeld digitaal via Facebook, Twitter en YouTube filmpjes.
  • Onze agenda staat helder en duidelijk op onze website.
 Samen komen we verder...

Doormiddel van de 'play' toets kunt u de presentatie doorlopen en ontdekt u wat participatie op het gebied van Wet maatschappelijke ondersteuning kan inhouden en hoe het ontstaan is. Ook krijgt u een inzicht geboden hoe de Wmo Participatie in de gemeente Hilvarenbeek geregeld is.

In een samenleving waar steeds meer 'haast' geboden is, waar steeds meer mensen aan de kant van de samenleving dreigen te geraken, wordt steeds meer gevraagd van de zelfredzaamheid van de zwakkere in de samenleving. De overheid vindt het heel normaal dat iedereen een social vangnet heeft...en mocht dit er niet of niet voldoende zijn, dan wil de overheid meedenken aan oplossingen, mits je daar zelf om vraagt.

Maar hoe zorg je ervoor dat in alle kernen er een goed social vangnet ontstaat of behouden blijft, hoe kun je signalen zien of signaleren. Wat kunt u bijdrage of wat is de rol van uw vereniging in de samenleving? Vraagstukken, waar we met zijn allen een antwoord op moeten vinden, kortom, doe mee met de Participatieraad Wmo Hilvarenbeek.

 

vergroot tekst