Spring naar inhoud

Stichting bestuur

Het dagelijks bestuur is een college dat krachtens formele bevoegdheid de aangelegenheden van de stichting leidt en regelt. Het dagelijks bestuur bestaat uit een onafhankelijk voorzitter, een onafhankelijk secretaris, een onafhankelijk penningmeester en 2 leden (deelnemers uit de vaste kern van de Participatieraad
Hilvarenbeek). Het dagelijks bestuur is belast met beleid en continuïteit van de stichting,

Alle leden van de Stichting Participatieraad Hilvarenbeek hebben zitting in de 'kerngroep' van de stichting. De 'kerngroep'  is het hoogst controlerende orgaan binnen de stichting. De 'kerngroep' is daarmee belast met de lange- en korte termijn visie, het vaststellen van het doelstellingen en het uitbrengen van gevraagde en ongevraagde adviezen naar o.a. de het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Hilvarenbeek.  De kerngroep komt bijeen in een openbare vergadering, waarvan u elders op deze site het vergaderschema en de agenda vindt.

 Taken bestuur:
  • Vaststellen van beleid en toezien op de dagelijkse gang van zaken
  • Zorgdragen dat de vergadering het bestuur kan controleren door middel van het regelmatig uitroepen van vergaderingen.
  • Het verzorgen van de jaarstukken en subsidie aanvragen.
  • Het zijn van een vertegenwoordiger van de rechtspersoon.

Leden dagelijks bestuur:

  • Voorzitter: de heer Leon Bertens.
  • Secretaris: mevrouw Marie-José Oerlemans.
  • Penningmeester: de heer Frank Kraak.
  • Algemeen bestuurslid: de heer Michèle de Vries.
  • Algemeen bestuurslid: mevrouw Wilma Paulissen.

Wie wil leren kan maar beter zijn eigen oordeel uitstellen.

vergroot tekst