Spring naar inhoud

Wmo-doelen van de Staatsecretaris

Op 2 mei jl. is door staatssecretaris Van Rijn (Volksgezondheid) een brief verzonden aan de Tweede Kamer over de voortgang van de Wet maatschappelijke ondersteuning. Hierover is overleg gevoerd met de VNG en cliëntenorganisaties.

Volgens het ministerie zijn de verandering in de zorg en ondersteuning via Wmo pas geslaagd als:

  1. de positie van de cliënt is versterkt (zodat het goede gesprek kan plaatsvinden)
  2. er echt maatwerk is voor levensbrede ondersteuning (participatie en zelfredzaamheid)
  3. de inclusieve samenleving wordt bevorderd, verrijkt door maatschappelijke initiatieven

Kamerbrief
De voortgangsbrief wordt op 8 juni a.s. besproken in het algemeen overleg, de vergadering van de Tweede Kamercommissie met staatssecretaris. De informatie in de brief is interessant voor iedereen die op de hoogte wil blijven van actuele ontwikkelingen rond de Wmo...lees hier de kamerbrief.

Wmo_Doelen