Spring naar inhoud

Begrippenlijst

Algemene Voorziening

Een algemene voorziening is een voorziening die snel, tijdelijk en incidenteel beschikbaar is op het moment dat iemand hulp nodig heeft. Iemand hoeft geen (of een vereenvoudigde) procedure te doorlopen om in aanmerking te komen voor een algemene voorziening. De gemeente gaat straks bepalen of iemand het beste geholpen is met een algemene of met een individuele voorziening. Daarvoor zal de gemeente nagaan in hoeverre er sprake is van een structurele, langer durende, niet-incidentele hulpvraag. Als de gemeente een goede oplossing kan bieden met een algemene voorziening, dan komt iemand niet in aanmerking voor een individuele voorziening.

 

Voorbeeld van verschil individueel- en algemene voorziening:

Een voorbeeld van een algemene voorziening is de rolstoel-pool. De oudere dame die eenmaal per twee weken met haar dochter in het nabijgelegen winkelcentrum gaat winkelen, komt in aanmerking voor een algemene voorziening. Haar hulpvraag is incidenteel. Kleine wandelingen gaan prima, maar een middag lang winkelen is net te veel. Voor dat soort gelegenheden kan de dame een rolstoel lenen uit de pool. Iemand die structureel behoefte heeft aan een rolstoel, en eigenlijk geen dag zonder kan, krijgt een eigen rolstoel van de gemeente. Deze persoon kan er ook voor kiezen om de rolstoel aan te schaffen met een persoonsgebonden budget.

AWBZ

De AWBZ is een collectieve verzekering voor iedereen die voor langdurige en onbetaalbare zorgkosten komt te staan. De zorgbehoefte van mensen die in aanmerking komen voor de AWBZ wordt uitgedrukt in zes 'AWBZ-functies'. Iemand kan een indicatie krijgen voor één of meer van de volgende zorgsoorten: persoonlijke verzorging, verpleging, ondersteunende begeleiding, activerendebegeleiding, behandeling en verblijf. De landelijke overheid wil op termijn steeds meer verantwoordelijkheden van de AWBZ overhevelen naar de gemeenten. Per 1-1-2015 komen er al een aantal zaken via de

Cliëntondersteuning

Cliëntondersteuning is ondersteuning die iemand kan krijgen bij het maken van een keuze of het oplossen van een probleem. Cliëntondersteuning moet de cliënt (en zijn omgeving) helpen om zichzelf te redden en aan de maatschappij deel te nemen.

Indicatie of toegangsbeoordeling

Indicatiestelling is de beoordeling of iemand in aanmerking komt voor een bepaalde vorm van zorg. Om een AWBZ-voorziening te krijgen is een indicatiebesluit nodig van het Centrum Indicatiestelling Zorg. Om voor de Wet maatschappelijke ondersteuning in aanmerking te komen is ook een besluit nodig van een onafhankelijke deskundige. Elke gemeente regelt de toegang tot Wmo-voorzieningen op haar eigen manier.


 Individuele voorziening

Een individuele voorziening is een voorziening die voor u persoonlijk bestemd is en die u langere tijd nodig hebt. De gemeente gaat straks bepalen of iemand het beste geholpen is met een algemene of met een individuele voorziening. Daarvoor zal de gemeente nagaan in hoeverre er sprake is van een structurele, langer durende, niet-incidentele hulpvraag. Als de gemeente een goede oplossing kan bieden met een algemene voorziening, dan komt iemand niet in aanmerking voor een individuele voorziening. Als de gemeente bepaalt dat u in aanmerking komt voor een individuele voorziening, dan krijgt u de keuze: u kunt de voorziening zelf regelen met een persoonsgebonden budget. Maar u kunt er ook voor kiezen om het regelwerk aan de gemeente over te laten.

Voorbeeld verschil individueel- en algemeen voorzieningen

Een voorbeeld van een algemene voorziening is de rolstoel-pool. De oudere dame die eenmaal per twee weken met haar dochter in het nabijgelegen winkelcentrum gaat winkelen, komt in aanmerking voor een algemene voorziening. Haar hulpvraag is incidenteel. Kleine wandelingen gaan prima, maar een middag lang winkelen is net te veel. Voor dat soort gelegenheden kan de dame een rolstoel lenen uit de pool. Iemand die structureel behoefte heeft aan een rolstoel, en eigenlijk geen dag zonder kan, krijgt een eigen rolstoel. Dat bepaalt de gemeente. De persoon kan ervoor kiezen om de rolstoel aan te schaffen met een persoonsgebonden budget.

Mantelzorg

Mantelzorg is de zorg die mensen bieden aan een naaste; deze zorg wordt vrijwillig en niet vanuit een bepaald georganiseerd verband gegeven. Deze mantelzorgers zijn mensen die al voor het ontstaan van de zorgvraag een sociale relatie met elkaar hadden. Mantelzorg is zorg waar iemand een indicatie voor kan krijgen. Bijvoorbeeld een indicatie voor persoonlijke verzorging (AWBZ).

Persoonlijke verzorging

Persoonlijke verzorging is een voorziening uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten. Persoonlijke verzorging omvat de volgende hulp:
  • Hulp bij wassen hulp bij aan- en uitkleden
  • Hulp bij het in en uit bed gaan
  • Hulp bij verplaatsen in zit- of lighouding (hulp bij beweging, houding)
  • Hulp bij de toiletgang
  • Hulp bij eten en drinken
  • Persoonlijke zorg voor tanden, haren, nagels en huid
  • Het aanbrengen van een prothese
  • Het geven van advies en voorlichting, gericht op persoonlijke verzorging

Persoonsgebonden budget

Gemeenten geven mensen die in aanmerking komen voor een individuele voorziening uit de Wmo de keuze: wil iemand dat de gemeente alles regelt (ondersteuning in natura) of een persoonsgebonden budget voor de Wmo. Met dat pgb kunnen mensen zelf uitmaken wie ze inschakelen voor bijvoorbeeld huishoudelijke hulp en een nieuwe rolstoel. Het pgb geldt voor alle individuele voorzieningen.

Respijtzorg

Respijtzorg is de tijdelijke vervanging van de zorg die een mantelzorg levert. Het doel van de respijtzorg is om de mantelzorger even vrijaf te geven. Het gaat meestal om vervangende zorg voor een mantelzorger die persoonlijke verzorging levert.
vergroot tekst