Spring naar inhoud

De Kanteling

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is een brede participatiewet die zegt:

Iedereen moet kunnen meedoen.

In de Wmo is de compensatieplicht opgenomen, die de verantwoordelijkheid  van gemeenten regelt om mensen met een beperking en ouderen te ondersteunen. Het proces van gemeenten en burgers om tot een invulling van de compensatieplicht te komen volgens de bedoeling van deze wet, heet de Kanteling.

 

Om dit proces te bevorderen zijn de Chronisch zieken en Gehandicaptenraad (CG-Raad), de koepel van landelijke ouderenorganisaties (CSO) en het Programma Versterking Cliëntenparticipatie (VCP) het project de Kanteling gestart. Ze werken in dit project nauw samen met de Vereniging  van Nederlandse Gemeenten (VNG), die in haar project de Kanteling gemeenten ondersteunt.

 

Met het project de Kanteling willen CSO, CG-Raad en VCP de uitvoering van de Wmo zo 'kantelen' dat participatie van mensen met beperkingen en ouderen centraal komt te staan. Dat vraagt een nieuwe manier van denken en doen: vanuit de hele persoon, vanuit oplossingen en niet vanuit de bestaande voorzieningen.

 

De Kanteling in beeld.
vergroot tekst