Spring naar inhoud

Prestatieveld 2

Op preventie gerichte ondersteuning van Jeugdigen en hun ouders bij opgroeien en opvoeden.

Het prestatieveld 'op preventie gerichte ondersteuning van jeugdigen en hun ouders bij opgroeien en opvoeden', oftewel 'Preventief jeugdbeleid' heeft betrekking op het bieden van ondersteuning aan jeugdigen en hun ouders, die problemen hebben met opgroeien en opvoeden. Het gaat om een groep jongeren bij wie sprake is van een verhoogd risico op ontwikkelingsachterstand, schooluitval of criminaliteit.


Aandachtspunten.

De gemeente omschrijft haar taken op het gebied van jeugdzorg en haar hulpverleningsaanbod.

De gemeente werkt aan goede bovenlokale samenwerking ten aanzien van het jeugdbeleid.

De gemeente heeft aandacht voor kwetsbare groepen. Er bestaat inzicht in de omvang, de problemen en de behoeften van specifieke doelgroepen. Hierop wordt beleid gemaakt.


Relatie met Agenda 22.

Op dit prestatieveld zijn geen specifieke regels vanuit Agenda 22 van toepassing.

Naar prestatieafspraak 3.

vergroot tekst