Spring naar inhoud

Prestatieveld 7

Prestatieveld 7:

Bieden van maatschappelijke opvang.

Het prestatieveld 'bieden van maatschappelijke opvang' heeft betrekking op het organiseren van maatschappelijke opvang voor mensen die door problemen de thuissituatie hebben verlaten en niet in staat zijn zich op eigen kracht te handhaven in de samenleving. Denk aan tijdelijke onderdak, sociale pensions, vrouwenopvang en begeleiding en advies. Een specifiek aandachtspunt is het bestrijden van huiselijk geweld. Dit blijft doordat het zich afspeelt in de privĂ©sfeer vaak onzichtbaar, maar vormt een toenemend maatschappelijk probleem.

  • De bestaande opvang in grotere gemeenten (centrumgemeenten) blijft gehandhaafd en wordt versterkt. Vanwege het beschermende karakter van de maatschappelijke opvanghuizen is toegang niet regio gebonden.

  • De gemeente stelt voldoende middelen beschikbaar voor nachtopvang van dak- en thuislozen.

  • De gemeente zorg voor een goede organisatie van crisisopvang voor mensen met psychiatrische problemen.

  • Er is goede afstemming met andere organisaties zoals de politie en woningcorporaties.

  • De gemeente besteedt aandacht aan het tegengaan van huiselijk geweld en ouderenmishandeling. Ouderenmishandeling is een groeiend probleem! Slachtoffers weten niet waar zij terecht kunnen voor hulp en ondersteuning. Gemeenten stimuleren het opzetten van een systeem voor signalering.

  • Op dit prestatieveld zijn geen specifieke regels vanuit Agenda 22 van toepassing.

Naar prestatieafspraak 8.

vergroot tekst