Spring naar inhoud

Prestatieveld 9

Prestatieveld 9:

Bevorderen van verslavingsbeleid.

Het prestatieveld 'bevorderen van verslavingsbeleid' oftewel 'ambulante verslavingszorg' is gericht op activiteiten op het gebied van ambulante hulpverlening aan verslaafden. Hieronder vallen ook activiteiten gericht op het voorkómen van verslavingsproblemen en overlastbestrijding.

  •  'Bemoeizorg' is onderdeel van het Wmo-aanbod. Mensen met een verslavingsproblematiek vragen zelden vanuit zichzelf om ondersteuning. Desondanks willen zij dit vaak wel. Bemoeizorg is voor hen belangrijk.

  •  Op dit prestatieveld zijn geen specifieke regels vanuit Agenda 22 van toepassing.

Naar prestatieafspraken.

vergroot tekst