Selecteer een pagina

De blogs die hier worden gepubliceerd zijn persoonlijke meningen, inzichten van de schrijver en verwoorden niet de mening van de Participatieraad Hilvarenbeek.

De blogs kunnen bedoeld zijn om een discussie te starten, een mening te delen en/of andere inzichten ter sprake te brengen.

Wat doen wij eigenlijk.

Het is belangrijk dat de uitvoering van de Wmo iedereen dezelfde kansen biedt om mee te doen in onze samenleving. Dit kunnen we als Participatieraad bereiken door namens onze inwoners het college gevraagd en ongevraagd te adviseren en te informeren over alles dat betrekking heeft op het sociaal domein. Hieronder vallen de Wmo, de Participatiewet en de Jeugdwet. Met onze adviezen streven we ernaar om een bijdrage te leveren aan het bevorderen van zelfredzaamheid, eigen kracht en de participatie van de inwoners.

Door het toetsen van de (voorgenomen) gemeentelijke maatregelen en voorzieningen, aan de behoefte van de inwoners, dragen wij bij aan het verbeteren van de kwaliteit van het gemeentelijk beleid en de uitvoering van eerder genoemde domeinen. Het belang van onze inwoners in Hilvarenbeek staat hierbij centraal; met speciale aandacht voor de kwetsbare burgers, mantelzorgers en vrijwilligers.

Ook voeren wij gesprekken met inwoners, belangengroepen, maatschappelijke organisaties en met medewerkers van de gemeente. Zo komen er goede- en verbeterpunten voor het beleid naar voren. Daarbij werken we als adviesraad integraal omdat de onderscheiden terreinen met hun thema’s in de praktijk vaak – de ene keer meer dan de andere keer – met elkaar samenhangen en op elkaar inwerken.

Onze participatieraad bestaat uit enthousiaste en betrokken mensen die vanuit hun betrokkenheid, persoonlijke ervaring, deskundigheid, interesse en netwerk willen meedenken en adviseren over de aandachtsgebieden in het sociaal domein.

Met groet,

Participatiedenker Rob.